18 februára, 2020

Váš Check-in Guide – Suché mýto 6

Doplňujúca informácia:

Vstup do vchodu č. 6 sa nachádza v malej pasáži v rámci rezidencie, hneď vedľa vstupu do GREAT baru a reštaurácie.