Značka: tržnica

Slovakia Going Zero Waste

Druhá interaktívna konferencia o živote bez odpadu na Slovensku. Konferencia bude tentokrát viac interaktívna, hravá, zážitková. Výrazne sa predĺžili prestávky, počas ktorých sa budete mať možnosť zúčastniť na workshopoch, odborných diskusiách a ďalších aktivitách, poradiť sa v infostánkoch, občerstviť sa, bezobalovo nakúpiť, alebo jednoducho nadviazať kontakty s ďalšími podobne naladenými ľuďmi.

Vegánske Hody

10. ročník vegánskych hodov je tu. V nedeľu 9. septembra v Starej tržnici v Bratislave bude pre vás pripravený najväčší festival udržateľného a ohľaduplného stravovania na Slovensku.