Značka: eurokontaxt

Eurokontext.sk

Medzinárodný hudobno-tanečný festival Eurokontext.sk spoločne pripravujú SND Opera a SND Balet. Spoločným cieľom je  ponúknuť autentické kultúrne bohatstvo krajiny a zároveň organicky nadväzovať na bohatú európsku kultúrnu tradíciu.