Značka: cestovný ruch

ITF SLOVAKIATOUR

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska.