16 júla, 2020

V správnom čase a za správnu cenu.

Toto je náš Revenue and Distribution Manager.

Dnes by som vám rada priblížila osobu, ktorá je ďaľším nepostradateľným kolieskom v rozbehnutom Ambiente Apartments stroji. Volá sa Ivana Heššová a jej pozícia je Revenue and Distribution Manager. Čo to vlastne znamená, ako Ivana v práci funguje, čo je jej cieľom a ako svoje ciele dosahuje, sa mi pokúsila vysvetliť zodpovedaním mojich otázok nižšie.

Ako som spomínala už v minulom blogu, jedno oddelenie nadväzuje na druhé a bez seba nevedia fungovať. Preto je spolupráca tak dôležitá. Chcela som vedieť, čo všetko Ivana zastrešuje a rieši, nakoľko som do jej agendy tak úpne nevidela a chcela som to pochopiť. Nateraz však viem s istotou povedať jednu vec, bez Ivany a jej “vešteckých” schopností, by sme nevedeli správne nastavovať produkty pre klientov na mieru. A navyše… bez nej by bola v práci nuda 🙂

Tvoja pozícia je Revenue and Distribution Manager. Čo to presne je a čo je tvojou úlohou?

Povedala by som, že moja úloha je širokospektrálnejšia. V tej “revenue” časti ide primárne o stanovenie vhodnej cenovej stratégie na rôzne obdobia a na rôzne dĺžky pobytov. Dôležitou súčasťou je aj “nabalíčkovanie” extra služieb a produktov k pobytu a ich prezentácia či už na našom webe, rezervačných portáloch alebo cez naše partnerské marketingové nástroje.

Druhou časťou mojej pozície je správa partnerských portálov, ako napr. Booking.com, Expedia alebo HRS, ktoré sú celosvetovo známymi a veľmi obľúbenými rezervačnými platformami. Nejde tu len o úvodné nastavenie funkčného 2-cestného prepojenia, ktorým sa predchádza tzv. overbookingom, čiže prijatiu termínovo rovnakých rezervácií z viacerých portálov na ten istý apartmán, ale aj o osviežovanie obsahu, fotiek a najmä o zabezpečenie cenovej konkurencieschopnosti. Tieto spomenuté platformy ponúkajú mnoho sezónnych akcií a marketingových zviditeľnení, do ktorých sa ubytovacie zariadenia môžu zapojiť a tak pomáhajú nielen sebe, ale aj nám obsadiť viac voľných kapacít.

Tvoje výstupy sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Čo všetko je potrebné sledovať, aby si reagovala načas a správne?

Určite je dôležité sledovať najmä podujatia, ktoré sa na trhu plánujú, či už ide o koncerty, zápasy alebo konferencie, nakoľko tieto zvyknú prilákať turistov alebo biznis klientelu do nášho mesta. S tým úzko súvisí aj sledovanie analytických reportov trhu napr. o tom, aké národnosti si v istom období vytvárajú rezervácie v Bratislave, aká je priemerná cena ich rezervácií alebo aká je celková obsadenosť trhu. Tieto informáce nám následne naznačujú, kde máme priestor na zlepšenie alebo zmenu taktiky. Takisto považujem za dôležité sledovať trendy v oblasti cestovného ruchu, aby sme mohli plánovať postupné technologické napredovanie a inšpirovať sa novinkami v našom segmente.

Ktoré oddelenia v rámci Ambiente Apartments ti poskytujú najdôležitejšie informácie, na základe ktorých zvolíš nasledujúce stratégie?

Myslím si, že každé oddelenie vie svojimi vedomosťami z praxe pomôcť a dokáže mi ukázať inú optiku pri plánovaní nových stratégií, ale ak by som to mala vyhodnotiť na tie najdôležitejšie informácie, tak ide najmä o sales oddelenie.

Aké nástroje používaš pre zistenie nákladov a výnosov, od ktorých sa odvíja tvoja tvorba konkurenciechopných cien a výhod?

Pre zistenie našej konkurencieschopnosti na trhu používam analytické reporty z rezervačných portálov Booking.com a Expedia. Pre náš segment je takisto zaujímavé sledovať štatistiky a dáta AirDNA, ktoré vychádzajú z údajov Airbnb. Informácie o našich návštevníkoch webu a ich správaní získavame z Google Analytics. Spracovanie reportov alebo forecastov zase uľahčuje analytický nástroj Microsoft Power BI.

Konkurencia je veľká a spoločenská situácia je vďaka vírusu COVID-19 veľmi nestabilná a nepredvídateľná. Čím sa posúvaš ďalej a ako sa usiluješ byť stále krok vopred?

Snažím sa zapájať do rôznych webinárov a online diskusií, ktoré sa venujú téme “oživenia trhu” alebo téme “nového normálu” v turizme. Každá z našich partnerských platforiem nejakých spôsobom zareagovala na túto zmenu a snaží sa prísť s kreatívnymi návrhmi ako zvýšiť množstvo rezervácií. Tiež sa snažíme v tíme inšpirovať zahraničnými spoločnosťami a ich reakciami na aktuálne prebiehajúce udalosti.

Každý má schopnosti na niečo iné. Aké vlastnosti by mal mať človek s tvojou pracovnou pozíciou a čo by mal ovládať?

Myslím, že by mala prevládať schopnosť analyticky myslieť, schopnosť zvažovať viaceré premenné naraz, znalosť Excelu a schopnosť strategicky plánovať na základe dát.