21 septembra, 2020

Otváram dvere obchodným príležitostiam.

Toto je náš Business Development Manager

V dnešnom blogu by som vám chcela predstaviť ďaľšiu nepostradateľnú osôbku nášho tímu. Volá sa Erika Artner a je to z môjho pohľadu žena do voza i do koča. Adaptuje sa do každej situácie a v rámci komunikácie sa dokáže prispôsobiť asi všetkým typom osobnosti 🙂

Do nášho tímu zapadla veľmi rýchlo. Chytila sa lana, ktoré sme už všetci držali a začala ťahať s nami. Bojuje spolu s nami za našu spoločnosť v tejto nie príliš prajnej dobe. Hľadá cesty, ktorými by podporila Ambiente Apartments natoľko, aby sme podnikali ďalej a v zložení, ktoré máme. Je to kolegyňa a priateľka, na ktorú je spoľah a s ktorou sa vždy dobre zasmejeme.

Tvoja pracovná pozícia je Business Development Manager. Čo to je a čo to všetko obnáša z tvojho pohľadu?

Pozíciu Business Development Managera vnímam komplexnejšie, ale ak by som ju mala vysvetliť jednou vetou, povedala by som, že jej názov ju dokonale vystihuje. Táto pozícia je primárne zodpovedná za rozvoj obchodných vzťahov strategického charakteru. Ambiente Apartments je rýchlo rastúca spoločnosť, ktorá každý rok obohacuje a diverzifikuje svoje portfólio apartmánov o nové objekty a koncepty, nadväzuje nové partnerstvá a spolupráce a implementuje nové technologické riešenia. Mojou úlohou je mať prehľad o produkte a trhu, identifikovať príležitosti, rokovať s obchodnými partnermi, uzatvárať zmysluplné nové spolupráce, manažovať existujúce vzťahy a snažiť sa o to, aby sme boli vyhľadávanou a prosperujúcou spoločnosťou.

Business Development Manager má vyššiu mieru zodpovednosti. Aké sú tvoje dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť?

Rok 2020 priniesol neočakávanú pandémiu, ktorá kompletne zatriasla segmentom cestovného ruchu a plány, ktoré Ambiente Apartments malo na svojej roadmape či ciele, ktoré sme si na začiatku roka v rámci tímu a na jednotlivých pozíciach stanovili, stratili význam. Aktuálne preto pracujem na cieľoch, ktoré sú skôr krátkodobé ako dlhodobé. Hlavným cieľom pre každé ubytovacie zariadenie je v tomto roku zvládnuť nepriaznivú situáciu a výjsť z nej čo najlepšie. Ambiente Apartments stálo počas pandemických mesiacov pred kľúčovou otázkou, a to s akým počtom apartmánov a za akých zmluvných podmienok by sme mali do ďalších mesiacov ísť. Vedeli sme, že dopady pandémie na cestovanie budú obrovské a preto bolo dôležité focusovať sa na perspektívne partnerstvá a tie nefungujúce ukončiť. Tento task sme zvládli na výbornú a momentálne je mojím cieľom prehlbovať vzťahy s našimi obchodnými partnermi, pravidelne sa stretávať a docieliť, aby spolupráca prinášala ovocie pre obe strany.

Tvojou úlohou je rozvoj podnikania. Čo všetko si potrebuješ identifikovať na to, aby si spoločnosť podporila?

Mojou úlohou je mať oči aj uši na stopkách a vnímať situáciu a trendy nie len v hospitality segmente, ale aj na realitnom trhu. Cestovateľské správanie a preferencie cestujúcich sa neustále vyvíjajú. Zatiaľ čo v minulosti bol pobyt v hotelovom zariadení iba “prenocovaním”, dnes kvalitná posteľ nestačí, cestujúci hľadajú niečo extra – môže to byť dizajnový prvok alebo umenie na apartmáne, smart technolģie, ekologické riešenia, zážitok….Pre mňa je dôležité identifikovať, čo je to “the most wanted” a otvárať dvere spoluprácam v podobe nových objektov do portfólia, ktoré zaujmú a naplnia očakávania našich hostí. Ako príklad uvediem novonastolený trend v roku 2020, ktorým sa stala práca z domu. Pre nás to znamená, že naši hostia trávia na apartmánoch omnoho viac času ako kedykoľvek predtým, z čoho vyplývajú aj nové kľúčové kritériá pri výbere. Apartmán musí mať klimatizáciu, musí byť priestrannejší a dispozične šikovne navrhnutý, tak aby ponúkol tichý priestor pre pracovný stôl a nezaplatiteľnou sa stala tento rok terasa, alebo aspoň balkón. Pri hľadaní nových objektov je identifikácia týchto atribútov nevyhnutná, spolu s prehľadom čo realitný trh ponúka a za aké ceny.

Zastrešovať tvoju pozíciu nie je ľahké. Aké zručnosti by mal mať človek v tvojej funkcii?

Je ich určite nespočetne veľa a sú z rôzneho súdka. Ideálny business development manažer by mal byť dravý, kreatívny, zanietený, vytrvalý, mal by mať vyvinuté analytické zručnosti a vedieť rýchlo vyhodnotiť situáciu, byť zorganizovaný a udržiavať si prehľad, mal by vedieť počúvať a vycítiť príležitosť, komunikovať jasne a v neposlednom rade byť schopný viesť rokovania vedúce k win-win výsledkom.

Tvoju prácu ovplyvňujú rôzne faktory. Čo všetko potrebuješ sledovať a aké stratégie a nástroje využívaš popri svojej práci?

Sledujem realitné portály a vývoj na realitnom trhu, investičné zámery, iniciatívy v rámci mesta a inšpirujem sa aj zahraničnými konceptmi a ich case studies. Za najhodnotnejsšie však považujem osobné stretnutia s ľuďmi zo segmentu. Mám vybudovaný network ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávame a vymieňame si informácie, brainstormujeme a práve tento zdroj je studňou tých najlepších nápadov.

Kde vidíš potenciál a podľa čoho vyhľadávaš nové obchodné príležitosti?

Hospitality segment na Slovensku je ešte stále ako neobrúsený diamant. Potenciál je obrovský, pretože jednotlivé ubytovacie zariadenia na trhu sú si navzájom veľmi podobné, chýba im nápad a možno i odvaha pustiť sa do niečoho nového, možno neovereného. Ja osobne cestujem veľa a zvyčajne sa vždy prikloním k ubytovaniu, ktoré je iné, nápadité, unikátne… Už pred pandémiou bolo Ambiente Apartments o krok vpred, pretože sme vsadili na technológie a umožnili našim hosťom bezkontaktné ubytovanie a našim cieľom je v tom pokračovať. Pri vyhľadávaní nových príležitostí zohľadnujem feedbacky naších hostí, reflektujem na aktuálnu situáciu a nevyhnutnosť posilniť bezpečnosť hostí počas pobytu a v neposlednom rade musí každé nové partnerstvo, spolupráca či akvizícia dávať aj ekonomický zmysel.

Sme ľudia a neustále sa učíme. Je niečo, kde vidíš priestor na svoje zlepšenie a ideš na tom pracovať?

Určite áno. Neustále sa stretávam s majiteľmi apartmánov a objektov, s realitnými maklérmi a komunikujem s partnermi v segmente cestovného ruchu. Každý človek je iný a má iný štýl komunikácie, niekto preferuje krátke efektívne meetingy s jasnou štruktúrou, niekto je pasívnejší a potrebuje viac času, aby naskočil na vlnu. Pre mňa je priorita dokázať komunikovať s každým tak, aby aj business rokovanie s menej príjemnými témami na stole bolo stretnutím, kde sa budú obaja zmluvní partneri cítiť komfortne a radi si ho zopakujú. Komunikácia a emočná inteligencia sú oblasti, ktoré sú pre moju pracovnú náplň kľúčové a kde bude pre mňa vždy priestor na zlepšenie.